چنانچه تمایل دارید از چگونگی شهریه و شرایط کلاس‌ها مطلع شوید ، با ما تماس بگیرید.

پرداخت آنلاین شهریه کلاس ها

صرفاً برای هنرجویان ثبت نام شده

  • چنانچه ایمیل خود را وارد کنید بعد از پرداخت ، سند پرداختی نیز به شما ایمیل میشود.