بیوگرافی طوبی نژادفاضل:

طوبی نژادفاضل متولد ۱۳۴۷٫ وی از سال ۱۳۷۵ به فراگیری سبکهای مختلف نقاشی زیر نظر استاد هاشمی فر و استاد چهره پرداز پرداخت.
در سال ۱۳۸۰ نزد استاد عباس کاتوزیان و برای تکمیل فنون حرفه ای این هنر نزد استاد رحیم نوه سی به فراگیری پرداخته.
همچنین موفق به اخذ مدرک درجه سه هنر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شدند.
و با شرکت در دوره های تخصصی هنرهای تجسمی زیر نظر اساتید دانشگاه تهران به مدت ۱۰ ترم ، موفق به اخذ مدرک از آن مرکز شده است.
وی همچنین موفق برگزاری چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی ، همین طور برگزاری چندین دوره کلاس های آموزش نقاشی و اخذ دیپلم افتخار برای خلق اثر مهاجران در حوزه هنرهای تجسمی شده است.
وی اکنون مدرس طراحی و نقاشی مرکز توسعه آموزش‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران می باشد.